Nástroje

Přestože firma při výrobě nástrojů preferuje spolupráci s tuzemskými firmami, při zahájení výroby musela být zajištěna dokumentace prvních nástrojů u firmy, projektující CAD-CAM systémem v SRN. Teprve podle této dokumentace byly tuzemské firmy schopny nástroj vyrobit a určitou dobu trvalo vyspecifikování nejvhodnějšího materiálu a optimální technologie výroby.

Po období sbírání určitých zkušeností s výrobou nástrojů byla navázána spolupráce s odborným pracovníkem ze SRN, zaměřeným na navrhování a úpravu nástrojů s využitím zejména pro technologii koextruze. Tato spolupráce pak vedla k určitým změnám na již vyrobených nástrojích s podstatným zvýšením produktivity práce.