Kvalita výroby

Garance kvality našich výrobků vychází z použití nových kvalitních materiálů a jejich zpracování za standardních technologických podmínek. Během tohoto procesu jsou pravidelně kontrolovány veškeré parametry (teplota topných sekcí, hodnota vakua, teplota chladící kapaliny atd.), současně je kontrolován i povrchový vzhled profilu, jeho rozměry a odstín. Na každém zabaleném kartonu je kromě běžných výrobních a množstevních údajů i identifikační razítko s označením data výroby, jména zaměstnance zodpovědného za kvalitu a čísla extruzní linky, kde bylo zboží vyrobeno.

Záruka za kvalitu je deklarována prohlášením o shodě výrobků, která je podpořena i kontrolou kvality a certifikací výrobků státní zkušebnou č. 244 ve Zlíně, přestože není certifikace pro tento typ výrobků povinná.