Struktura zákazníků

Jednotliví zákazníci, kteří již s naší firmou spolupracují se zjednodušeně dají rozdělit do následujících skupin:

  • velkoobchody keramiky a stavební chemie jak regionálního, tak republikového dosahu
  • přímí zástupci firmy na bázi vlastního prodeje zboží
  • menší prodejny keramických obkladů a stavebních hmot
  • stavební a obkladačské firmy z nejbližšího okolí

Základ prodeje vytváří první dvě skupiny zákazníků, u nichž jsou v současné době vytvořeny mezisklady v objemech, umožňující plynulé zásobování v téměř celé šíři sortimentu. Každá z výše uvedených skupin má vytvořeny odpovídající podmínky pro další prodej našich výrobků a kontakt jak s velkoobchody, tak i s nejmenšími obkladačskými firmami poskytuje veškeré zpětné vazby s kompletní informovaností o stavu trhu. V současnosti již firma upřednostňuje rozšiřování prodeje prostřednictvím velkoobchodů a přímých zástupců.