Materiál

Pro výrobu profilů je používán nový materiál, převážně granulát tvrdého a měkkého PVC, který je dovážen ze SRN nebo Itálie. Pro jistotu dodávek je využíváno tří výrobců, avšak pouze pro odbytově naprosto převažující bílý odstín, kde jsou parametry odstínu dle laboratorní metody CIE (bělost, podíly základních barev spektra) naprosto shodně stanoveny pro všechny výrobce, a každá dodávka je jednak provázena protokoly výrobce o zkouškách a první provozní zpracování nové šarže je porovnáváno s předchozí výrobou.
Materiál
Barevné odstíny jsou vyráběny z materiálu, který je barven ve hmotě již při granulování, a nakupovány pouze od jediného výrobce, aby byla zajištěna dlouhodobá shodnost všech lišt v barevných odstínech. Toto je velmi důležité při časovém posunu výroby jednotlivých typů lišt a jejich následné kombinaci. Materiál je dodáván s garancí stálosti všech odstínů i proti UV-záření. U veškeré výroby a u všech odstínů však jsou okamžitým přidáváním do nových granulátů zpracovány výseky z lišt.