Koextruze

Technologie výroby profilů ze dvou různých materiálů tj. vytlačování granulátu současně ze dvou extruderů do jednoho nástroje je již poměrně náročná záležitost zejména z pohledu výroby nástroje a jeho následného odladění. Tato technologie je využívána pro zpracování kombinace měkké-tvrdé PVC, která poskytuje možnost zejména změkčení hran u vanových lišt a je principem dilatační lišt.