Technické profily

Samostatnou částí výroby jsou technické profily do hmotnosti cca 300 g/bm, které vychází z naprosto konkrétních požadavků na jejich tvar, rozměry a materiál. Zákazník však hradí výrobu nástroje a následně je mu dodržována exkluzivita na prodej daného profilu. Výroba technických profilů vykazuje trvalý růst jak co do počtu tak i objemu výroby a zajišťuje zákazníkům převážně úspory nákladů za náhradu původního materiálu plastem. Pouze zde jsou k výrobě po odsouhlasení zákazníkem používány i recyklované plasty, které umožňují zejména při větších profilech nabídnout velmi příznivou cenu.