Distribuce zboží

Distribuce zboží probíhá prakticky ze 100% ze skladu výrobků, jehož hodnota se neustále zvyšuje a v současnosti činí 3-4 mil. Kč. Tento sklad je průběžně z výroby doplňován na stanovené limity pro jednotlivé typy a odstíny.

Denně jsou pak vyskladňovány objednávky podle požadavku zákazníků a buď předávány radiální přepravě s termínem dodání do 24-48 hodin nebo realizovány vlastní dopravou.

Distirbuce