Platební podmínky

Základním kritériem k zajištění nezbytných potřeb ke krytí výroby je dosažení průměrné splatnosti faktur cca 1 měsíc. Proto je nutno při poskytnutí delších splatností pro velkoobchody mít na druhé straně i firmy, jež jsou schopny hradit faktury hotově, příp. přesně do doby běžné splatnosti 14 dnů. Nové firmy musí zásadně minimálně první tři faktury uhradit v hotovosti, pak následuje zkušební období přechodu na fakturaci se splatností 14 dnů a při dobré platební morálce a zvýšených odběrech je pak tolerována splatnost do jednoho měsíce. Pouze velkoobchodní firmy, zařazené v páté cenové skupině s individuálními cenami, mohou obdržet maximální splatnost 45 dnů, delší splatnosti již poskytovány nejsou. V případě nedodržení splatností v delším časovém úseku, je zasláno další zboží proti placení v hotovosti, příp. i s navyšováním hotovostního placení postupně o staré pohledávky.