Extruzní linky

Při zahájení výroby bylo nutno využívat starší extruzní linky, po určitém rozšíření výroby a vytvoření základního provozního kapitálu byl pak již doplňován strojový park kombinací nových a starších strojů a v poslední době již dochází k nákupům nového zařízení. I na těchto starších extruzních linkách však byla a je zajišťována výrazná modernizační činnost, zejména v oblasti nákupu nových šneků a komor a dále pak výměna základních součástí pro dodržování potřebných technologických parametrů a to zejména instalací nových regulátorů a topných těles na extruderech.

Všechny extruzní linky byly doplněny zařízeními, vyvinutými pro maximální odstranění manipulace s výrobky, a tím i lidské práce, jako např. vysekávacími stroji a zařízeními na nalepování samolepek s čarovými kódy. Pro možnost vlastní výroby hliníkových lišt z nakupovaných polotovarů bylo výrobní zařízení doplněno o lis na vysekávání otvorů.

V budoucnu bude kromě běžné obnovy celého strojového parku kladen důraz na další automatizaci činností při balení zboží a doplnění extruzních linek měřící a vyhodnocovací přístroje k zajištění kvality výroby.