Propagace výrobků

Kromě uvedení základních informací o firmě ve Zlatých stránkách a Inform katalogu, je ve stále větší míře rozšiřována prezentace na internetu, v poslední době zejména umístění vyhledávání firmy na portálu SEZNAM pod heslem „Plastové a kovové profily“. Rozšířená je rovněž běžná inzerce v zajímavých stavebních publikacích, v propagačních materiálech jako jsou mapy blízkých lokalit apod. V poslední době však je za rozhodující považována účast na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně a nezbytnost prezentace firmy v rámci této prestižní výstavy z důvodu již získaného a stále se rozšiřujícího podílu prodeje na trhu České republiky.
Propagace výrobků
Nedílnou součástí je pak i sponzorování fyzických a právnických osob v oblasti sportu a kultury, podpora soukromých lékařských ordinací a nejnověji i navázání spolupráce a poskytování materiálu pro zajištění praktické výuky v nově otevíraných učebních oborech obkladačských profesí v součinnosti s Cechem obkladačů.