Cenová politika

Cenová politika vychází z běžné praxe odlišit firmy v základním členění podle velikosti jejich odběrů a dále je pak možno přihlédnout k dalším stanoveným kritériím, které souvisí např. s potřebou zlepšení vlastního cash-flow. Podle předpokládaných měsíčních odběrů jsou jednotliví zákazníci zařazeni do základních pěti cenových skupin:

  • základní cenová skupina bez stanovení měsíčního odběru
  • měsíční odběr 500 ks lišt a více
  • měsíční odběr 1000 ks lišt a více
  • měsíční odběr 2000 ks lišt a více
  • měsíční odběr více než 10 000 ks lišt

Po určitém prodejním období jsou vyhodnoceny výsledky skutečných odběrů s příp. jak pozitivním, tak negativním přeřazením do odpovídající skupiny. Kromě tohoto parametru však se u každého zákazníka přihlíží i k jeho platební morálce a kladně je samozřejmě posuzována i dlouhodobá spolupráce.