PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák
Horka 163
507 71 Miletín
Tel: 493 693 577
plasty@profin-rehak.cz

PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák, Horka 163, 507 71 Miletín, Tel: 493 693 577, plasty@profin-rehak.cz

Propagace výrobků

Kromě uvedení základních informací o firmě ve Zlatých stránkách a Inform katalogu, je ve stále větší míře rozšiřována prezentace na internetu, v poslední době zejména umístění vyhledávání firmy na portálu SEZNAM pod heslem "Plastové a kovové profily". Rozšířená je rovněž běžná inzerce v zajímavých stavebních publikacích, v propagačních materiálech jako jsou mapy blízkých lokalit apod. V poslední době však je za rozhodující považována účast na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně a nezbytnost prezentace firmy v rámci této prestižní výstavy z důvodu již získaného a stále se rozšiřujícího podílu prodeje na trhu České republiky. Nedílnou součástí je pak i sponzorování fyzických a právnických osob v oblasti sportu a kultury, podpora soukromých lékařských ordinací a nejnověji i navázání spolupráce a poskytování materiálu pro zajištění praktické výuky v nově otevíraných učebních oborech obkladačských profesí v součinnosti s Cechem obkladačů.

Copyright © 2008 PROFIN PLASTY s.r.o.    Vyrobila Reklamní agentura Delta