PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák
Horka 163
507 71 Miletín
Tel: 493 693 577
plasty@profin-rehak.cz

PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák, Horka 163, 507 71 Miletín, Tel: 493 693 577, plasty@profin-rehak.cz

Cenová politika

Cenová politika vychází z běžné praxe odlišit firmy v základním členění podle velikosti jejich odběrů a dále je pak možno přihlédnout k dalším stanoveným kritériím, které souvisí např. s potřebou zlepšení vlastního cash-flow. Podle předpokládaných měsíčních odběrů jsou jednotliví zákazníci zařazeni do základních pěti cenových skupin:

- základní cenová skupina bez stanovení měsíčního odběru
- měsíční odběr 500 ks lišt a více
- měsíční odběr 1000 ks lišt a více
- měsíční odběr 2000 ks lišt a více
- měsíční odběr více než 10 000 ks lišt

Po určitém prodejním období jsou vyhodnoceny výsledky skutečných odběrů s příp. jak pozitivním, tak negativním přeřazením do odpovídající skupiny. Kromě tohoto parametru však se u každého zákazníka přihlíží i k jeho platební morálce a kladně je samozřejmě posuzována i dlouhodobá spolupráce.

Copyright © 2008 PROFIN PLASTY s.r.o.    Vyrobila Reklamní agentura Delta