PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák
Horka 163
507 71 Miletín
Tel: 493 693 577
plasty@profin-rehak.cz

PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák, Horka 163, 507 71 Miletín, Tel: 493 693 577, plasty@profin-rehak.cz

Struktura zákazníků

Jednotliví zákazníci, kteří již s naší firmou spolupracují se zjednodušeně dají rozdělit do následujících skupin:

- velkoobchody keramiky a stavební chemie jak regionálního, tak republikového dosahu
- přímí zástupci firmy na bázi vlastního prodeje zboží
- menší prodejny keramických obkladů a stavebních hmot
- stavební a obkladačské firmy z nejbližšího okolí

Základ prodeje vytváří první dvě skupiny zákazníků, u nichž jsou v současné době vytvořeny mezisklady v objemech, umožňující plynulé zásobování v téměř celé šíři sortimentu. Každá z výše uvedených skupin má vytvořeny odpovídající podmínky pro další prodej našich výrobků a kontakt jak s velkoobchody, tak i s nejmenšími obkladačskými firmami poskytuje veškeré zpětné vazby s kompletní informovaností o stavu trhu. V současnosti již firma upřednostňuje rozšiřování prodeje prostřednictvím velkoobchodů a přímých zástupců.

Copyright © 2008 PROFIN PLASTY s.r.o.    Vyrobila Reklamní agentura Delta