PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák
Horka 163
507 71 Miletín
Tel: 493 693 577
plasty@profin-rehak.cz

PROFIN PLASTY s.r.o.

Ing. Ladislav Řehák, Horka 163, 507 71 Miletín, Tel: 493 693 577, plasty@profin-rehak.cz

Historie firmy

Firma byla založena v roce 1994 jako sdružení dvou fyzických osob s názvem PROFIN PLASTY a její činnost byla zahájena v pronajatých prostorách bývalé provozovny Vánočních ozdob Trotinka 129.

K termínu 1.1.1996 bylo dohodou obou majitelů zrušeno sdružení a nástupnickou firmou se stala fyzická osoba Ing. Ladislav Řehák - PROFIN.

Vzhledem k neustálému růstu objemu výroby a neřešitelnému problému s uskutečněním rekolaudace pronajatých prostor pro oficiální schválení pro plastikářskou výrobu, bylo v průběhu roku 1997 rozhodnuto o urychlené výstavbě vlastní provozovny v těsné blízkosti stávající výrobny. Hlavním záměrem bylo pokud možno ukončit uzavřenou pětiletou nájemní smlouvu již přestěhováním do nových prostor. Současně byla z důvodu rozšíření výrobních kapacit v tomto roce pořízena druhá extruzní linka.

V dubnu roku 1998 byla zahájena výstavba nové provozovny a v termínu k 31.12.1999 bylo uskutečněno přestěhování firmy do nových prostor, které byly úspěšně v dubnu následujícího roku zkolaudovány. V tomto roce byla také pořízena již třetí extruzní linka.

Vzhledem k nejasnostem s používáním dodatku u fyzických osob a nutnosti udržet zavedenou obchodní značku PROFIN, bude v nejbližší budoucnosti založena společnost s ručením omezeným, která již ve svém názvu ponese tuto značku a zabrání se tak problémům s případnými spory o její použití.

V průběhu roku 2001 byla zpracována architektonická studie dalšího rozvoje výstavby celého areálu v lokalitě Horka a bylo zahájeno rozšiřování skladovacích ploch, které v současné době nejvíce chybí.

Copyright © 2008 PROFIN PLASTY s.r.o.    Vyrobila Reklamní agentura Delta